Logo

Please select a section:
Work In Progress - 40% done. Platform: iOS (SLN).

  

meteori is my latest project. Simple, addictive casual shooter.
Currently it lacks proper graphics and sound - i'm stil working on the gameplay.
The audiovisuals are next step.
It's pure Objective-c project, so the destination platofrm is iOS. More details are coming soon.
Copyright © Tomasz Słanina. All right reserved. Zastrzegam sobie wszelkie prawa do publikacji. Kopiowanie i używanie informacji oraz materiałów tutaj zamieszczonych bez zgody autora jest zabronione.