Logo

Please select a section:


ShellTRI is an iPad you can use to create and modify simple vector graphics.
- quickly build 2D flat shaded scenes
- use photos as background templates
- export to SVG format
- export images to camera reel
- export to custom formats (VBO and BTD), usefull in OpenGL-based projects

Technology: iOS, Objective-C.Copyright © Tomasz Słanina. All right reserved. Zastrzegam sobie wszelkie prawa do publikacji. Kopiowanie i używanie informacji oraz materiałów tutaj zamieszczonych bez zgody autora jest zabronione.