Logo

Please select a section:

PADOU (temporary title) is another puzzle/logic game placed in medieval world. So far only gfx and level editor exists.


Copyright © Tomasz Słanina. All right reserved. Zastrzegam sobie wszelkie prawa do publikacji. Kopiowanie i używanie informacji oraz materiałów tutaj zamieszczonych bez zgody autora jest zabronione.